Privacy policy

De huisartsenconnectie heeft verstrekkende afspraken gemaakt met uw huisarts en andere zorgaanbieders over de coördinatie van de zorg die u van diverse zorgverleners ontvangt. Wij doen dit om tot een zo goed mogelijk behandeltraject voor u te komen. Ook dragen wij er zorg voor dat al uw zorgverleners over het zorgtraject dat u doorloopt met elkaar op een veilige en toegankelijke wijze kunnen communiceren. Uw huisarts is dossier houder. Door te verwijzen naar een specialist, of andere ketenpartner (bijvoorbeeld een diëtist), vraagt hij hen mee te kijken met betrekking tot uw zorgvraag. Zo’n verwijzing of consultatie zal altijd in overleg met u plaats vinden, waarmee u toestemming geeft voor de verwijzing en het delen van informatie. Voor elke ketenpartner is specifiek vastgesteld welke informatie in het huisartsendossier inzichtelijk wordt voor deze ketenpartner om aan deze hulpvraag te Versie V 24.3 Datum Februari ‘24 Eind Verantwoordelijk Bestuur Herzien per Eens per 2 jaar Privacyverklaring patiënten versie 24.3 Pagina 2 van 4 kunnen voldoen. Dit geldt zo lang de consultatie nog niet afgerond is, en gebeurt via een zwaarbeveiligde software omgeving, op basis van autorisatieniveaus. De zorggroep De huisartsenconnectie heeft ook toegang tot deze omgeving, maar kan alleen geanonimiseerde data inzien, om daarmee de praktijken in de regio te ondersteunen in het behalen van bepaalde kwaliteitsdoelen en hierover verantwoording af te kunnen leggen (inhoudelijk en financieel) aan uw zorgverzekeraar.

Persoonsgegevens
Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Het is mogelijk dat deze website diensten biedt die ervoor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens.

Cookies
Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. De website kan ook functioneren zonder cookies. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma (bijvoorbeeld Explorer, Chrome, Safari of Firefox).