Praktijkmanagement

De huisartsenconnectie faciliteert praktijkmanagement voor huisartsenpraktijken.
Praktijkmanagement

Om een huisartsenpraktijk draaiende te houden, heb je iemand nodig die ervoor zorgt dat de bedrijfsvoering zowel kwalitatief als kwantitatief helemaal top is. Dat is wat een praktijkmanager doet. 

Een praktijkmanager coördineert de samenhangende bedrijfsprocessen, bewaakt de kwaliteit, de realisatie van doelstellingen en het budget.
De operationele leiding is bij de praktijkmanager dan ook in goede handen. Hij of zij behandelt geen patiënten, maar is de operationele spil in de huisartsenpraktijk. Dit geeft de zorgmedewerkers ook ruimte om zich juist wel op de patiënten te richten.

Bij het praktijkmanagement namens De huisartsenconenctie is er ook: 

  • aandacht voor het ophalen van de signalen uit de praktijken en het proactief handelen op dat wat er speelt. 
  • nauwe aansluiting bij het Programma Continuïteit Huisartsenzorg.
  • aandacht voor een regiogerichte samenwerking.

 

Meer vragen over het vak? Kijk dan ook even hier:

 Praktijkmanager - Mijn baan in de praktijk

Meer weten over praktijkmanagent in onze regio? Vraag het Fabian!

Fabian Schenk, Coördinator praktijkmanagement