Programma ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’

'Meer Tijd Voor de Patiënt' (MTVP) heeft als doel de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken, de kwaliteit hoog te houden en dat medewerkers met plezier hun werk kunnen blijven doen.
Meer Tijd voor de Patient

Door een combinatie van interventies (veranderingen in de praktijk) die vallen onder anders werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het ‘goede gesprek’ met de patiënt te voeren. Als Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) ondersteunt De huisartsenconnectie de huisartsen bij de implementatie van MTVP. 

Diagram MTVP

Bijna alle praktijken nemen deel

MTVP is een landelijk programma dat per regio is georganiseerd. Sinds april 2023 konden huisartsenpraktijken in onze regio stapsgewijs instromen in dit programma. Sinds 1 januari 2024 nemen vrijwel alle praktijken deel en zij vertegenwoordigen 96% van het aantal patiënten in onze regio. 

Fact & figures

96%
van de praktijken doet mee
9-20
praktijken per groep.
April 2023
Sinds

Om aan het project deel te kunnen nemen geldt dat een huisartsenpraktijk:

• zich committeert aan het MTVP-regioplan en de MTVP leidraad;
• een individueel praktijkplan moet opstellen, waarin de interventies worden genoemd;
• meewerkt aan het meetplan (uitzetten van medewerkers- en patiënttevredenheidsonderzoek);
• deelneemt aan een lerende omgeving (via intervisie) gericht op MTVP.

Vragen over MTVP in onze regio? Vraag het Isabelle!

Isabelle Groenouwe, Projectleider MTVP