Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een eenvoudig concept om mensen met psychosomatische klachten vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te verwijzen naar een welzijnscoach. Dat is een sociaal werker die zich heeft gespecialiseerd in deze werkwijze en hierin in tijd wordt gefaciliteerd. Bij voorkeur heeft iedere huisartsenpraktijk binnen Welzijn op Recept een vaste welzijnscoach. Met deze welzijnscoach zijn proces- en werkafspraken gemaakt over verwijzing, terugkoppeling, onderlinge communicatie en evaluatie.
Welzijn op Recept

Hoe zet je Welzijn op Recept op?

Je maakt samenwerkingsafspraken met een (vaste) welzijnscoach van de lokale welzijnsorganisatie. Door naar de welzijnscoach te verwijzen, hoef je niet zelf op zoek naar passende ondersteuning binnen het sociaal domein, maar leg je je vraag neer bij de welzijnscoach. Die ontzorgt je, want die heeft tijd beschikbaar om een afspraak te maken en met deze mensen aan de slag te gaan. De meeste welzijnscoaches krijgen 8- 10 uur per verwijzing.  Ze maken een afspraak, vaak een huisbezoek zoeken naar een passende oplossing. Doordat de welzijnscoach de resultaten van de welzijnsrecepten naar de huisarts terugkoppelt kun je leren van elkaar en je samenwerking verbeteren. Verwijzen naar een welzijnscoach scheelt je dan tijd en levert tevreden patiënten op omdat ze zich echt gehoord en geholpen voelen.

Wie verwijs je?

Mensen die je verwijst voor een welzijnsrecept zijn die mensen die net dat extra duwtje in de rug nodig hebben. Mensen die zelf niet in beweging komen om iets aan hun situatie te doen en daarin even aan de hand meegenomen moeten worden. Verwijs daarvoor naar de welzijnscoach. Hoe? Daar maak je werk- en procesafspraken met elkaar over.  In bijna alle Zeeuwse gemeenten is Welzijn op Recept in beschikbaar of in ontwikkeling. Alleen in Noord-Beveland is geen Welzijn op Recept mogelijk, omdat de gemeente geen opbouwwerk heeft ingekocht.

In steeds meer gemeenten kan naar Welzijn op Recept verwezen worden via ZorgDomein. Er zijn geen kosten verbonden aan het verwijzen en het traject van de welzijnscoach. 

Wil je meer informatie over Welzijn op Recept?

 Stuur dan een email naar 

info@dehuisartsenconnectie.nl