Chronische zorg

De huisartsenconnectie biedt zorgprogramma’s voor patiënten met een chronische aandoening waarin de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals zijn vastgelegd.
Receptie

Chronische zorgprogramma’s:

•    Diabetes
•    Astma
•    COPD
•    CVRM

Het doel van de zorgprogramma's in de eerste lijn is het verlenen van persoonlijke zorg aan mensen met een chronische aandoening. Het uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat en dat er in overleg met de patiënt een zo optimaal mogelijk individueel zorgplan afgesproken wordt. Vanuit de huisartsenpraktijk vervult de praktijkondersteuner de rol van coördinator binnen de gehele keten.

Zorgmodule Ouderenzorg
Zorgverzekeraar CZ ontwikkelde verschillende modules voor huisartsenpraktijken. Zo is er een module Ouderenzorg die huisartsen helpt om optimale zorg te bieden aan kwetsbare ouderen. De huisartsenconnectie contracteert de module en helpt huisartsenpraktijken bij de organisatorische voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt.
 

Zorgprogramma Astma (ketenzorg)

Het doel van het zorgprogramma astma is het bevorderen van optimale ketenzorg en behandeling van patiënten met astma die baat hebben bij inclusie in het ketenzorgprogramma.

Astma COPD

Zorgprogramma COPD (ketenzorg)

Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale behandeling van COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).

Zorgprogramma Hart & Vaten

Rondom CVRM is het multidisciplinaire zorgprogramma CVRM ontwikkeld. Hieronder vallen CVRM-HVZ en CVRM-VVR. Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale multidisciplinaire zorgbehandeling van patiënten met een (zeer) hoog risico op sterfte door hart- en vaatziekten. Hierdoor kan het risico op hart- en vaatziekten worden verminderd.

Hart en vaten icoon

Zorgprogramma Diabetes

Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2. Deze chronische aandoening veroorzaakt vaak een domino-effect. Veel diabetespatiënten krijgen ook te maken met hart- en vaatziekten, uitval van nieren en/of slechtziendheid. Dat maakt integrale, goed afgestemde zorg voor diabetespatiënten zo belangrijk. De medische, logistieke en organisatorische onderdelen van het zorgproces liggen nauwkeurig vast in het zorgprogramma Diabetes Mellitus 2.

Diabetes icoon

Module Ouderenzorg

Ouderdom komt met veranderingen op alle levensdomeinen. Sommige ouderen zijn vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen.

De zorg voor deze groep vraagt om proactieve en multidisciplinaire aanpak. De module Ouderenzorg helpt om de zorg van verschillende zorgverleners beter op elkaar af te stemmen en zo de kwaliteit te verbeteren.

Passend leefstijladvies

Voor elk zorgprogramma geldt dat een gezonde leefstijl de basis is van de behandeling. Daarom is het belangrijk dat leefstijladvies op maat wordt aangeboden passend bij de wensen en behoeften van de patiënt.

Onderdelen hierbij zijn:

Leefstijl suppen